Nieuws

Vrouwen aan de top – column

Duitsland heeft Angela. Groot Brittannië Theresa en de VS zal in november waarschijnlijk Hillary hebben. Ik zeg waarschijnlijk want je weet het maar nooit met The Donald en Brexit had ook niemand verwacht. Landen met vrouwen aan de top. Vooral de verwachtte benoeming van de eerste vrouwelijke president van Amerika spreekt tot de verbeelding. Uitdrukkingen als ‘het glazen plafond is verbrijzeld’ zijn niet van de lucht. Wanneer komt er een vrouwelijke premier, noem je haar dan première, in Nederland? Dat zou ook voor ons land een primeur zijn.

Het is belangrijk dat vrouwen hetzelfde kunnen bereiken als mannen en dat ze gelijk worden beloond voor gelijk werk. Daar is in Nederland nog niet in alle sectoren sprake van. Het aantal vrouwen in raden van bestuur of raden van toezicht is beperkt en dat is helemaal het geval in politieke functies. Hoe zou dat komen? Ik heb zelf bijna tien jaar in de gemeentepolitiek gezeten. Wat mij vooral opviel was dat in het debat de mannelijke collega’s van de verschillende fracties uitgebreid het woord voerden zelfs wanneer duidelijk werd dat ze het onderling helemaal eens waren. De vrouwen, pragmatisch en niet dol op ellenlange vergaderingen volstonden dan met de uitspraak het volledig eens te zijn met de vorige spreker. Duidelijk en tijdbesparend maar zo profileer je je natuurlijk nooit. Conclusie; vrouwen moeten meer worden als mannen dus: lang blijven doorpraten over een zelfde onderwerp al is alles al gezegd en broekpakken gaan dragen. Kijk maar naar Angela en Hillary. Als we dat doen zullen we pas echt serieus worden genomen en geëmancipeerd zijn.

Er zijn mensen, meestal mannen, die denken dat de emancipatie van vrouwen allang een feit is. Dat het daarom niet meer nodig is om daar aandacht, laat staan geld aan te besteden. Maar het simpele feit dat ons land nog geen Jessica, Alexandra of Emilie heeft die staat te trappelen om het over te nemen zegt genoeg!

Eva van Zeeland