Nieuws

Lokale Vier Vrijheden Award voor De Nieuwe Toekomst

Op 21 april werden in het Stadhuis van Middelburg de Lokale Vier Vrijheden Awards uitgereikt. Pernette van der Werff, Bianca Janssen en Petra van der Pool namen voor De Nieuwe Toekomst de award voor vrijwaring van angst in ontvangst.
Uit het jury rapport:
Om een laureaat aan te duiden, heeft de jury gekozen voor een organisatie die sedert 3 jaar werkt voor een stille en niet altijd even zichtbare doelgroep, voor slachtoffers die letterlijk angst hebben. Het gaat om een echt Zeeuws initiatief, actief op nu reeds twee locaties. Graag overhandig ik dan ook de Zeeuwse award voor vrijwaring van angst 2016 aan … De Nieuwe Toekomst! 
De onderscheidingen zijn de Zeeuwse tegenhanger van de Four Freedom Awards, die op 21 april uitgereikt werden in Middelburg. De lokale awards zijn bedoeld voor mensen die zich in Zeeland hebben ingezet voor de vrijheid.
 De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, om financieel onafhankelijk te worden. Dit doen ze door de vrouwen te koppelen aan persoonlijke coaches. Een landelijk trainingsprogramma werd naar Zeeland gehaald, met als doel om het netwerk rondom de vrouw uit te breiden, zodat ze rugdekking, hulp en steun kan vergaren in een leven zonder (huiselijk) geweld of afhankelijkheid.