De Nieuwe Toekomst

Het Zeeuws Vrouwen Platform start het project ‘De Nieuwe Toekomst’.  In dit project willen we vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld motiveren en activeren om zelf weer de regie over hun eigen leven te nemen. Na een succesvolle pilot in 2014 en 2015 zijn we nu met de gemeentes in gesprek om de methodiek De Nieuwe Toekomst langdurig vanaf najaar 2016 in Zeeland te borgen. We zijn nog op zoek naar vrijwillige coaches.

Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende links naar de website van de Nederlandse Vrouwenraad:

Pernette van der Werff
Pernette van der Werff

Lees hier een interview met Pernette van der Werff, projectcoördinator van De Nieuwe Toekomst in Zeeland.