Bestuur

Bestuur

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter/secretaris: Emmy Galama
  • Penningmeester: Monika Tramper
  • Bestuurslid: Reyncke van Wouwe
  • Bestuurslid: Joke van der Molen

Adviseurs

Anita van Oostrom
Margot Verhaagen
Nienke Slump
Pernette Cecile Masson
Simone Kroes

 

 

Emmy Galama
Emmy Galama

Vanaf januari 2013 heeft Emmy Galama het voorzitterschap van het Zeeuws Vrouwen Platform (ZVP) over genomen van Henny Polderman. Al enkele jaren was Emmy bestuurslid en secretaris van het Zeeuws Vrouwen Platform.
Het werkzaam zijn in de medische sector  bij de Bloedbank Sanquin  combineerde ze met vrijwilligerswerk op lokaal niveau in organisaties zoals Rode Kruis, Meldpunt Vrijwillge Thuishulp, Vrienden van Zeeuwse Gronden en voorzitter van VAC Zeeland (Woon advies comissies in Zeeland). Op internationaal niveau zet zij zich in als Permanent Vertegenwoordiger van  de International Council of Women (ICW) bij UNHABITAT.( Nairobi+Geneve).

 

 

 

Monika Tramper

Monika werkt als ZZP in de functie van projectmanagers/adviseur.
Ze heeft een accountancy achtergrond en zet zich vanuit die hoek sinds dit jaar in voor ZVP als penningmeester. Ze is getrouwd met een ondernemer en heeft 3 kinderen.

 

 

 

 

 

Reyncke
Reyncke van Wouwe

Sinds 2013 is ook Reyncke van Wouwe toegetreden tot ons bestuur. Zij is opgeleid als drs in de Engelse Taal en Letterkunde en werkt als freelance journalist/ (tekst)schrijver. Binnen het ZVP is zij lid van de werkgroep ‘Verdraaid Goed’. Zij is gehuwd en woonachtig in Zeeuws Vlaanderen.

 

 

 

 

 

 

Joke van de Molen

Joke van der Molen is vanaf 2016 bestuurslid van het Zeeuws Vrouwen Platform. Ze is coach geweest bij de pilot van het project De Nieuwe Toekomst. Thans ondersteunt ze de stappen die genomen moeten worden om dit project te borgen binnen de bestaande hulpverleningsorganisatie in Zeeland.
Joke is maatschappelijk werker van beroep en heeft jaren gewerkt in de jeugdzorg en pleegzorg.

 

 

 

 

Anita van Oostrom

Anita van Oostrom – den Hollander is sinds 2013 verbonden aan het ZVP. Zij heeft zich beziggehouden met de organisatie van de Verdraaid Goed Award. In 2016 heeft  zij in opdracht van het  ZVP  Kracht in Tour Zeeland in Goes georganiseerd. In het dagelijks leven is zij onderneemster.

 

 

 

 

 

Margot Verhaagen

Margot Verhaagen is sinds 2014 verbonden aan het ZVP. Eerst als bestuurslid communicatie nu als adviseur en organisator van o.m. Kracht on Tour in 2016. In het dagelijks leven is zij Sales manager en heeft zij daarnaast een communicatiebureau.

 

 

 

 

 

Nienke Slump van Justion Advocaten is sinds medio 2012 als (vrijwillig) adviseur aan het Zeeuws Vrouwen Platform verbonden. 
Haar belangstelling voor de positie van de vrouw bestond reeds, maar werd versterkt toen zij in 2012 betrokken raakte bij de Four Freedom Award (Freedom From Want) die in dat jaar in Middelburg werd uitgereikt aan Ela Bhatt, een Indiase voorvechtster van vrouwenrechten. Ela Bhat zet zich vooral in voor het beschikbaar krijgen van mikrokredieten voor self employed women, zodat deze vrouwen mogelijkheden krijgen om in hun bestaan en dat van hun kinderen te voorzien. 
Nienke Slump is één van de bedenkers van de  ZGP “Verdraaid Goed” prijs die op gezette tijden als aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan Zeeuwse bedrijven die goed scoren op (zo laag mogelijke) beloningsverschillen, veel vrouwen in management. 
Een van de stokpaardjes van Nienke Slump is het betrekken van mannen bij de doelstellingen van het ZVP. Vaders, broers, vrienden, leidinggevenden en echtgenoten zijn minstens zo belangrijk voor een betere positie van vrouwen als vrouwen zelf.

 

Pernette van der Werff
Pernette Cecile Masson

Vanaf begin 2011 tot september 2014 was Pernette Cecile Masson bestuurslid van het Zeeuws Vrouwen Platform (ZVP).
Vanaf oktober 2014 is zij adviseur van het bestuur en zet zij zich in als coördinator van het project “De Nieuwe Toekomst”  voor het betrekken van vrouwen van alle achtergronden bij een maatschappelijke participatie. Pernette is zelfstandig coach en verzorgt  leiderschapstrainingen in het binnen- en buitenland.

 

 

 

 

Simone Kroes
Simone Kroes

Simone Kroes is werkzaam als beleidsadviseur en voorlichter bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (onderdeel van het CZW Bureau). Zij is  sinds 2015 adviseur van het ZVP.