Nieuws

Meer over Vrouwen, Kracht in Crisis

In het kader van 75 jaar Bevrijding en ook de uitreiking van de Four Freedoms Awards
willen we dit jaar een unieke combinatie met foto’s, dans, muziek en presentaties
neerzetten en het bewustzijn in de samenleving bevorderen van:

 • 75 jaar Vrijheid: De bevrijding van Nederland 75 jaar geleden was niet alleen een
  resultaat van soldaten, maar ook van de vrouwen die in het verzet, in de fabrieken,
  maar ook thuis de samenleving in stand hielden. De rol van die sterke vrouwen die
  bij voorbeeld joodse en verzetsmensen lieten onderduiken is vaak onderbelicht .
 • De Foto tentoonstelling in de Zeeuwse Bibliotheek wordt officieel op 7 maart voor
  het publiek geopend. Tot 18 april 2020 is deze tentoonstelling een eerbetoon en
  bewijs van sterke vrouwen uit Zeeland.
 • De Four Freedoms Awards die worden uitgereikt in Middelburg en New York.
  Eleonora Roosevelt was een voorvechtster samen met haar man. In dat kader is
  een bewustwording van de 4 vrijheden die daarin worden genoemd een pleidooi
  voor tolerantie en respect dat in de huidige samenleving onder spanning staat. In de
  presentaties en films van de sprekers op 7 maart zal bv ook CEDAW worden
  gepresenteerd .
 • Vrouwen die ook een grote rol spelen in verdraagzaamheid en als vredestichters bij
  vredesmissies. Ook dat is een onderbelichte rol en zullen we tijdens de 7 maart
  viering in de schijnwerpers zetten.
 • Door de samenwerking met de 30 “Zeeuwse Wereldvrouwen” wordt ook het feit
  naar voren gebracht dat overal over de wereld vrouwen slachtoffer zijn van oorlogs-
  en crisisdreigingen . Ook daar spelen zij een sterke rol bij conflict preventie en
  vredes acties op lokaal en/of nationaal niveau. Voorbeelden daarvan worden in de
  presentaties met dans en films getoond .
 • Beijing+25 : Tijdens dit jaar 2020, wordt wereldwijd , dus ook in Zeeland, het feit
  herdacht dat 25 jaar geleden de Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing werd
  gehouden . Van 8- 20 maart zal de evaluatie plaatsvinden in New York . De
  verwachting is dat de vrouwenrechten nog steeds en vaak weer meer worden
  geschonden.

RESULTAAT : Al deze aspecten zijn verwerkt in de manifestatie “Vrouwen, kracht in Crisis”.
We laten vrouwen aan het woord die dus inderdaad kracht in crisis hebben getoond. Door
bijvoorbeeld de ronde tafel gesprekken kunnen we focussen op het feit dat we deze dames een
platform geven. Hierdoor worden zij niet alleen erkend voor hun goede daden, maar vormen we ook
een netwerk voor in de toekomst. Zodat niet alleen op deze dag, vrouwen worden geholpen door hun
verhaal te doen, maar dat er ook in het vervolg plannen kunnen worden gemaakt om andere minder
kansrijke vrouwen de kracht te geven in een persoonlijke crisis.
Het evenement helpt dus om het welzijn van vrouwen te bevorderen, om het groter publiek beter te
informeren over de kracht van een doelgroep die vaak over het hoofd wordt gezien en om deze
doelgroep beter te verbinden en vorm te geven.

Ondine van Vleuten heeft afgelopen zaterdag een artikel geschreven voor de PZC, het staat op de
internetversie. Hierbij de link: https://www.pzc.nl/walcheren/zeeland-viert-internationale-vrouwendag-met-congres-rond-thema-vrijheid~a31ae192/