Nieuws

Kracht on Tour komt er aan!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar alle 35 centrumgemeenten van de Arbeidsmarktregio’s een aanbod gedaan om het concept Kracht on Tour naar de eigen gemeente te halen en lokaal uit te voeren. Zo ook naar de Arbeidsmarktregio Zeeland. Samen met het Zeeuws Vrouwen Platform is een aanvraag gedaan die gehonoreerd is. Naar verwachting zal op 12 oktober een Kracht on Tour bijeenkomst in Goes georganiseerd worden voor 150 vrouwen door de arbeidsmarkt regio Zeeland en Zeeuws Vrouwen Platform (Anita van Oosterom- den Hollander en Margot Verhaagen)

Lees hier meer over Kracht on Tour >