Bestuur

Bestuur

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter/secretaris: Emmy Galama
  • Penningmeester: Joke van der Molen
  • Bestuurslid: Mathilde Matthijsse
  • Bestuurslid: Reyncke van Wouwe
  • Bestuurslid: Simone Kroes

 

  • Adviseur: Pernette van der Werff
  • Adviseur: Nienke Slump

 

Werkgroep Kracht on Tour

  • Werkgroeplid: Anita van Oostrom
  • Werkgroeplid: Margot Verhaagen

 

Emmy Galama

Emmy Galama

Vanaf januari 2013 heeft Emmy Galama het voorzitterschap van het Zeeuws Vrouwen Platform (ZVP) over genomen van Henny Polderman. Al enkele jaren was Emmy bestuurslid en secretaris van het Zeeuws Vrouwen Platform.
Het werkzaam zijn in de medische sector  bij de Bloedbank Sanquin  combineerde ze met vrijwilligerswerk op lokaal niveau in organisaties zoals Rode Kruis, Meldpunt Vrijwillge Thuishulp, Vrienden van Zeeuwse Gronden en voorzitter van VAC Zeeland (Woon advies comissies in Zeeland). Op internationaal niveau zet zij zich in als Permanent Vertegenwoordiger van  de International Council of Women (ICW) bij UNHABITAT.( Nairobi+Geneve).

 

 

 

Mathilde Matthijsse

Mathilde Matthijsse

Sinds  februari 2012 is Mathilde Matthijsse actief in ons bestuur. Mathilde is als antropoloog na een studieverblijf van 7 jaar in Engeland weer terug in haar geboortestreek Zeeland en momenteel woonachtig in Schore.  Sportief als ze is als wielrenster is ze ook specialist in onderzoek over welzijnsvraagstukken zoals “vrouw en gezondheid”. Voor het ZVP werkt ze als webmaster en is ze lid van de werkgroep ‘Verdraaid Goed’, ook schreef ze de publicatie: ’40 jaar Zeeuws Vrouwen Platform, voor een samenleving waarin mannen en vrouwen op gelijke voet met elkaar leven.’

 

 

 

Reyncke

Reyncke van Wouwe

Sinds 2013 is ook Reyncke van Wouwe toegetreden tot ons bestuur. Zij is opgeleid als drs in de Engelse Taal en Letterkunde en werkt als freelance journalist/ (tekst)schrijver. Binnen het ZVP is zij lid van de werkgroep ‘Verdraaid Goed’. Zij is gehuwd en woonachtig in Zeeuws Vlaanderen.

 

 

 

 

 

Joke van der Molen

Joke van der Molen

Joke van der Molen was in het begin van haar carrière maatschappelijk werker bij de sociale dienst in Terneuzen. Daarna werd ze gezinsvoogd bij Jeugdzorg en weer later therapeutisch pleegzorgbegeleider bij Juvent. In augustus 2015 heeft ze afscheid genomen van Juvent. Ze is nu als coach betrokken bij DNT. Met ingang van 1 mei 2016 is zij de penningmeester van ZVP. Joke was ruim veertig jaar actief als vrijwilliger in cultuurpodium Porgy en Bess in Terneuzen en was er ook enkele jaren secretaris van het bestuur.

 

 

 

 

 

Simone Kroes

Simone Kroes

Simone Kroes is werkzaam als beleidsadviseur en voorlichter bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (onderdeel van het CZW Bureau). Zij is  sinds 2015 algemeen lid van het bestuur van het ZVP.

 

 

 

 

Pernette van der Werff

Pernette van der Werff

Vanaf begin 2011 tot september 2014 was Pernette van der Werff bestuurslid van het Zeeuws Vrouwen Platform (ZVP).

Vanaf oktober 2014 is zij adviseur van het bestuur en zet zij zich in als coördinator van het project “De Nieuwe Toekomst”  voor het betrekken van vrouwen van alle achtergronden bij een maatschappelijke participatie. Pernette is zelfstandig coach en verzorgt  leiderschapstrainingen in het binnen- en buitenland.